Θέλω από τον Δήμο μου

ΠΡΑΣΙΝΟ

Η θετική επίδραση των χώρων πρασίνου στους κατοίκους των πόλεων ήταν πάντοτε κάτι το αυτονόητο. Ο ρόλος τους στην αστική διαβίωση είναι ιδιαίτερα σημαντικός διότι διαμορφώνουν έναν ιστό που δομεί και διαπερνά την πόλη αναβαθμίζοντας την εικόνα και ποιότητα του τοπίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών.

Πιστεύοντας πως η διαχείριση του πρασίνου αποτελεί σημαντικό παράγοντα, που καθορίζει την ποιότητα της ζωής των πολιτών, ο Δήμος Ηγουμενίτσας φροντίζει για την αναβάθμιση, συντήρηση, διάδοση και καθαριότητά του.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, αλλά και την απαίτηση αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των δημοτών του, ο Δήμος στην προσπάθειά του για βιώσιμη ανάπτυξη, το 2016 δημιούργησε για πρώτη φορά Κανονισμό Πρασίνου.

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση  προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, που περιλαμβάνει την ύπαρξη επαρκών χώρων πρασίνου για κάθε κάτοικο με δυνατότητες παραμονής, περιπάτου, άσκησης, αναψυχής και εξοικείωσης με τη φύση. Παράλληλα ο Δήμος δεσμεύεται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση του καθενός στους χώρους πρασίνου και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των άλλων ευπαθών ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι).

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

 • Συντήρηση του πρασίνου
 • Κατασκευή και διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου
 • Φύτεμα, κλάδεμα και κόψιμο δέντρων / φυτών που βρίσκονται στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης.
 • Κατασκευές για παιδικές χαρές.
 • Εργασίες συντήρηση οργάνων και περίφραξης στις υπάρχουσες παιδικές χαρές
 • Κοπή δέντρων
 • Φυτοπροστασία

Κύριο μέλημα του Δήμου είναι να διαχειριστεί ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους είτε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι πρασίνου και να ευαισθητοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τους πολίτες για την προστασία τους, με δράσεις που θα αποβλέπουν στη βελτίωση των χώρων αυτών  και στη μετατροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας σε Πράσινη Πόλη.

Προκειμένου να τονώσει την ποιότητα του υπάρχοντος πρασίνου και να αμβλύνει τις συνθήκες επιβάρυνσής του ο Δήμος ενεργοποιεί τους κατοίκους για συμμετοχή και ανάληψη πρωτοβουλιών μέσω της δράσης «Υιοθεσία Χώρων Πρασίνου», η οποία αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα εθελοντικής προσφοράς με μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω της δράσης αυτής δίνεται η δυνατότητα  σε Ιδιώτες, Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα, Σχολεία και σε ομάδες πολιτών να αναλάβουν τις εργασίες συντήρησης και καθαριότητας χώρων πρασίνου το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον ίδιο τον Δήμο.

Το πράσινο είναι ζωή, είναι έμπνευση, είναι αξία. Η ανάγκη προστασίας του θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από όλους μας, ως επείγουσα προτεραιότητα. Φιλοδοξία του Δήμου μας είναι ο Κανονισμός Πρασίνου να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά, αλλά να αποτελέσει εξίσου το μέσο επιβολής κυρώσεων σε εκείνους, που ασυνείδητα πληγώνουν το πράσινο. Το χρωστάμε άλλωστε στους εαυτούς μας, αλλά κυρίως στα παιδιά μας και στις γενιές που έρχονται.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
Γραφείο Πρασίνου

 • Παλιό Δημαρχείο Ηγουμενίτσας,
  Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσας 46100 
 • Τηλέφωνο: 2665021150 & 2665021159
Copyright © 2018 Δήμος Ηγουμενίτσας, All rights reserved. Plantech