συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

 

Ηγουμενίτσα, 22-05-2020

Αρ. πρωτ.:  5794

 

Πληροφορίες:

Σταματία Δρίμτζια

Ταχ. Δ/νση:

Σουλίου 3

Τ.Κ. – Πόλη:

46100 - Ηγουμενίτσα

Τηλέφωνο:

2665361101

Fax:

2665026067

e-mail:

tourism@igoumenitsa.gr

Ιστοσελίδα:

www.igoumenitsa.gr

ΠΡΟΣ:

 

 

Τακτικά Μέλη

·         Χριστίνα Τζέλλου

·         Αναστάσιος Ρούσης

·         Αθηνά Τατιάνα Γούλα

·         Ιωάννης Χουλιαράς

·         Κωνσταντίνος Ρέβης

·         Γεώργιος Βέρμπης

Αναπληρωματικά Μέλη

·         Βασίλειος Γκόλιας

·         Σπυρίδων Κάτσης

·         Απόστολος Γκουντούλας

·         Κασσιανή Λάζαρη

·         Μπενεντέτα Πιτούλη

·         Ανδρέας Σταύρου

 

ΚΟΙΝ.:

·         Ιωάννη Λώλο, Δήμαρχο Ηγουμενίτσας

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

«Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας»

 

 

         

 

Καλείστε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ηγουμενίτσας, που θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:

Οριστική επιλογή λογότυπου τουριστικής προβολής

 

*Καλούνται να παραστούν στη συνεδρίαση και τα αναπληρωματικά μέλη.

 

Ο Πρόεδρος

 

Ελευθέριος Κώστας
Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας